Oskarjeva Portugalska z Madeiro in Azori

PREBIVALSTVO: 240.000, poselitev otokov je neenakomerna, povprečna poseljenost je 106 prebivalcev na km². Azori so bili do prihoda portugalskih pomorščakov v zgodnjem 15. st. neposeljeni. Proces naseljevanja se je začel leta 1439 s posamezniki iz različnih delov portugalske celine in Madeire. Današnje prebivalstvo je mešanica portugalskih potomcev iz pokrajin Algarve, Alentejo in Minho kot tudi Judov, muslimanskih zapornikov, Flamcev, Francozov, Špancev, afriških sužnjev in vseh ostalih, ki so pripomogli k uspešni poselitvi regije. Narava otoškega gospodarstva je onemogočila, da bi se afriško suženjstvo ohranilo, saj so bili sužnji kmalu poslani v Brazilijo ali na Karibe. Na Azorih jih je ostala samo peščica, kljub dejstvu, da je otok služil kot redna postojanka za ladje, ki so prevažale sužnje. URADNI JEZIK: Portugalski. Obstajajo različna narečja, ki jih težko razumejo celo Portugalci s celine. Vsak otok ima svoje jezikovne posebnosti, razlike pa so očitne tudi med različnimi deli otokov. VERA: Prevladuje katoliška vera, skozi zgodovino se je pojavljal tudi protestantizem in judovske skupnosti. GEOGRAFIJA: Otočje Azorov se nahaja na severni polovici Atlantskega oceana. Dvignilo se je iz Azorske plošče, ki je velika 5,8 milijonov km² in globoka 2000 m. Geološko gledano je pod otočjem aktivno križišče, kjer se sekajo 3 največje tektonske plošče na svetu; severnoameriška, evrazijska in afriška tektonska plošča. To je vzrok številnih prelomov in razpok. PODNEBJE: Spada med oceansko-subtropsko podnebje z manjšimi letnimi temperaturnimi nihanji od 16 do 24 °C. Količina povprečnih letnih padavin narašča od vzhoda proti zahodu, od 700 do 1600 mm letno. ŽIVALSTVO IN RASTLINSTVO: Narava Azorov se odlikuje po edinstvenem rastlinstvu in živalstvu s številnimi endemičnimi vrstami. Gozd lovorikovec in hortenzije so med bolj znanimi rastlinskimi, mravlje, netopirji, kiti, delfini, morske želve, endemične vrste ptic, pa med živalskimi vrstami. INDUSTRIJA: Glavne panoge industrije so kmetijstvo, mlečna industrija (sir in maslo), živinoreja, ribištvo in turizem, ki postaja glavna dejavnost regije. Vlada Azorov je deluje v smeri vse večjega zaposlovanja v storitvenem sektorju.

64

Made with FlippingBook HTML5