Oskarjeva Kuba

ŠPANSKI JEZIK Španščina je iberski romanski jezik, indoevropskega porekla. Español ali castellano, kot jezik imenujejo v španščini, je četrti najbolj razširjen jezik na svetu in ima 352 milijonov rojenih govorcev. Če prištejemo še ljudi, ki jim španščina ni materni jezik, večina teh je v Južni Ameriki, se število govorcev poveča na 417 milijonov . Španščina je ''glavni'' uradni jezik v Argentini, Kolumbiji, Mehiki, Španiji, Venezueli in še 16-ih drugih državah. Španščina se je razvila iz latinščine, govorjene po propadu rimskega cesarstva, in ima mnogo vplivov iz baskovskega jezika in arabščine . Med rekonkvisto so severne španske dialekte zanesli proti jugu, španska kolonizacija pa je jezik v 16. stol. ponesla v Ameriko, federalne države Mikronezije, Guam, Marijanske otoke in Filipine. V 20. stol. se je španščina začela uporabljati tudi v Ekvatorialni Gvineji in v Sahari. Španščina ima vzdevek la lengua de Cervantes , Cervantesov jezik. Osnovna pravila izgovorjave: G – izgovarja se različno; če je na začetku besede, se izgovarja kot h (gi tano, gente). Če se pojavlja ob samoglasnikih a, o ali u , se izgovarja kot g tudi na začetku besede (gordo, guerra). Če se pojavlja ob črkah e ali i, se izgovori kot »grlen« h , na primer kot ch v besedi jezero Loch Ness (gente, gitano) H – se ne izgovarja (harina, zanahoria) J – izgovorjava je identična izgovorjavi črke G ob črkah e ali i, torej »gr len« h (Jaime) Ñ – izgovarja se kot nj/ny (niño) R – izgovarja se kot navaden r (pero) T – izgovarja se kot navaden t, a mehko in z jezikom blizu prednjih zob (todo) Y – samostojno se uporablja se kot veznik in; izgovarja se kot i (Madrid y Bar celona) IZGOVORJAVA ČRKOVNIH KOMBINACIJ AI – izgovarja se kot aj/ay (hay, airear) CH – izgovarja se kot č (chocolate, chorizo) LL – izgovarja se mehko, kot lj/ly (caballo, cepillo) QU, CO, CA – izgovorjava je v vseh primerih identična; izgovarja se kot k , a mehko in tiho (querer) Y s samoglasnikom – izgovarja se kot j (yeso, yo) RR – izgovarja se kot podaljšan r (perro) B – izgovarja se kot v (beber) C – izgovarja se kot s (cebolla) Z – izgovarja se kot s (Zaragoza)

36

Made with FlippingBook HTML5