Oskarjeva Kuba

botanični vrt, pozneje pa prva železniška postaja. Do leta 1959 je bil v njej sedež vlade, danes pa se nahaja Ministrstvo za znanost, tehnologijo in okolje. Notranjost krasi z zlatimi lističi prekrit kip Republike, ki tehta 49 ton in je s 17 m višine tretji najvišji pokrit kip na svetu. MUZEJ REVOLUCIJE: zamisel o namestitvi Muzeja revolucije v nekda njo predsedniško palačo diktatorja Batiste, je simbolična. V zgradbi je v obdobju 1920 – 65 bivalo 25 predsednikov države. Zgrajena je v eklek tičnem slogu, za drobne dragocenosti pa je poskrbelo podjetje Tiffany iz New Yorka. V muzeju so shranjeni dokumenti, fotografije in spominski predmeti, ki predstavljajo kubanski boj za neodvisnost, kolonialno ob dobje, posebno pa se posveča revoluciji, saj je zunaj možno videti skrb no varovano jahto Granma, s katero so revolucionarji pripluli na otok. MUZEJ RUMA: Najbolj znana znamka kubanskega ruma je Havana Club. Njena destilarna je dostopna javnosti. Omogoča nam ogled proizvodnega postopka alkoholne pijače, ki jo kubanski pisatelj in novinar Fernando Cam poamor, Hemigwayev prijatelj, opisal kot »veseli otrok sladkornega trsa«. KUBANSKI RUM: Zgodovina ruma sega v 16. stol., ko so iz sladkorne ga trsa prvič uspeli pridobiti neprečiščen destilat. Ko je na otok prispel Facundo Bacardi, je uvedel novo tehniko destilacije in kubanski rum (ron) je postal mednarodna uspešnica. Rum je del vsakdanjega življe nja na Kubi, saj ga pijejo na vseh zabavah in slavjih, je pa tudi glavna sestavina koktajlev in žrtveni dar, ki ga v kultu »santeria« pogosto da rujejo bogovom. Izdelava ruma se začne z glavnim stranskim proizvo dom pri pridobivanju sladkorja - melaso, ki jo razredčijo z vodo in ji dodajo kvas, potem pa fermentirajo. Tako dobljeni »mošt« destilirajo in filtrirajo in dobijo »eau-de-vie«. Po 18-ih mesecih zorenja dodajo vodo in čisti alkohol ter tako dobijo mladi, čisti rum, silver dry. TRG REVOLUCIJE: že od leta 1959 politično, administrativno in kultur no središče Kube. Trg so uredili leta 1952 v času Batistovega vladanja in večina tukajšnjih zgradb je iz prve polovice 20. stol. Trg ima velik zgodo vinski in simbolični pomen. Tu so potekala prva množična zborovanja in praznovanja, tu so slavili zmago revolucije, tu se je začela kampanja proti nepismenosti… Ob paradah trg napolni množica ljudi (tudi več kot milijon). Znani so Castrovi govori z odra poleg spomenika Jose Martiju, ki stoji ob obelisku.

21

Made with FlippingBook HTML5