Oskarjeva Kitajska

Z združitvijo cesarstva leta 221 pr. n. št. je pod prvim cesarjem Qin Shi Huangom prišlo do velikega poenotenja pisanja. Skupaj z državnim aparatom je knjižni jezik omogočil povezovanje različnih kitajskih jezikovnih skupnosti in relativno poenotenje kitajskega kulturnega prostora. V času dinastije Han se je bliskovito hitro večalo število pismenk, hkrati pa je govorni jezik glasovno ostajal isti. Zato je naraslo število homonimov , besed, ki imajo enako izgovorjavo in različen pomen. V govornem jeziku je prihajalo do dvoumnosti, v pisnem pa ne, saj je obstajala za vsak pomen druga pismenka. V govornem jeziku so se postopoma izoblikovali različni tonalni načini in večzložne besede, medtem ko je knjižni jezik postajal mrtvi jezik, uporabljal se je samo v pisni obliki in postajal vse bolj nerazumljiv. V 18. stoletju je število pismenk naraslo na 40.000. Klasična kitajščina je kot uradni jezik preživela vse do začetka 20. stoletja. S pomočjo kitajskega duhovnega preporoda »Gibanje 4. maja« je leta 1920 moderni kitajski pogovorni jezik postal novi knjižni jezik . Intelektualci in pisatelji so pričeli takoj pisati v pogovornem jeziku. Krog bralcev se je razširil med ljudske množice. To je pomenilo demokratizacijo izobraževanja in kulture, saj so klasično kitajščino poznali le ozki krogi ljudi. Leta 1954 so z obširno jezikovno reformo poenostavili okoli 2200 pismenk, da bi dosegli višjo stopnjo pismenosti med prebivalstvom. Leta 1958 so razvili sistem zapisovanja kitajskega jezika s črkami latinske abecede – pinyin . Uporablja se v slovarjih, prevajanju v druge jezike za navajanje imen, pri uporabi računalnika itd. Povprečno izobraženi Kitajci poznajo okoli 3000 pismenk, to zadostuje za branje časopisja. Visoko izobraženi Kitajci poznajo od 6000 do 8000 pismenk. Ljudje, ki poznajo manj kot 1500 (na podeželju) ali 2000 pismenk (v mestih), veljajo na Kitajskem za nepismene . Povprečni kitajski slovar vsebuje okoli 10.000 pismenk. Najobsežnejši slovar Zhōnghuá zìhăi iz leta 1994 našteva kar 87.000 različnih pismenk in njihovih različic. Večina teh pismenk se pojavlja le v stari literaturi.

59

Made with FlippingBook flipbook maker