Oskarjeva Kitajska

KITAJSKI JEZIK Kitajski jezik ima veliko število med seboj precej različnih narečij , ki spadajo v sino-tibetansko jezikovno družino. Jezikoslovci jih razvrščajo v 8 velikih skupin. Uradni kitajski jezik temelji na pekinškem narečju severnokitajske jezikovne skupine, na zahodu ga poznamo pod imenom mandarinščina, Kitajci mu pravijo putong hua, kar pomeni splošni jezik. Kljub različnim narečjem pa se vsi Kitajci razumejo med seboj s pomočjo pisave, saj uporabljajo iste pismenke. Kitajski jezik je tonalni jezik . Kitajci poznajo štiri tonske oblike: ravna, naraščajoča, padajoča, zaokrožena. To pomeni, da se isti zlog lahko izgovori na različne načine, vsak pa nosi drugačen pomen. Tako ima ista beseda številne pomene. Zaradi različnih tonskih oblik, se pomen v govoru sliši, v pisavi pa vidi, saj ima vsak pomen svojo pismenko. Kitajska slovnica je zelo enostavna. Ne pozna in ne potrebuje spregatev in sklanjatev, ne časovne in spolne opredelitve. Besedni red je izjemnega pomena, saj ima vsaka najmanjša zamenjava drug pomen. Smer pisanja: Kitajske pismenke so prvotno pisali navpično od zgoraj navzdol, iz tega izvirajoče stolpce pa so uredili od desne proti levi. Od reforme pisave v LR Kitajski se zgledujejo po evropskih knjigah in pišejo znake v vrstah od leve proti desni, z vrstami pisanimi od zgoraj navzdol. KITAJSKA PISAVA Najstarejše odkrite kitajske pismenke izvirajo iz leta 1400 pr. n. št . Te pismenke so vpraskane v živalske kosti (predvsem v lopatice ) in želvje oklepe, ki so jih uporabljali za napovedovanje prihodnosti. To je bila slikovna ali piktografska pisava , ker je vsaki besedi ustrezal en graf. Domnevajo, da je že takrat obstajalo okoli 3000 pismenk, okoli 200 se jih v modificirani obliki uporablja še danes. Sredi 1. tisočletja pr. n. št. se je slikovna pisava razvila v logografsko pisavo , ki je lahko popolnoma izražala skladnjo in semantiko . Pismenke so namreč razdelili na dva dela po funkciji, na pomenski del in glasovni del. S tem principom tvorjenja pismenk so lahko poljubno skovali novo pismenko za vsako novo besedo.

58

Made with FlippingBook flipbook maker