Oskarjeva Kitajska

obdržali tudi za časa dinastij Ming in Qing, ko so jih obnavljali, širili in gradili na novo. Po letu 1949 so veliko število hutongov porušili, da so pridobili prostor za gradnjo modernih stolpnic in cest. Danes je ostalo okoli 4500 ulic in 400.000 dvoriščnih hiš. TRG NEBEŠKEGA MIRU (TIANANMEN) 1. oktobra 1949 je Mao Zedong z balkona Vrat nebeškega miru razglasil Ljudsko republiko Kitajsko. Potem so očistili prostor med Vrati nebeškega miru, nekdanjim vhodom v cesarsko mesto, in Južnimi vrati, nekoč delom obzidja, ki je ločeval notranje in zunanje mesto, ter zgradili 40 ha velik trg, največji odprt trg na svetu. Trg je bil priča številnim demonstracijam, razglasitvam, vojaškim paradam … Prve demonstracije so bile 4. maja 1919, ko so ljudje zahtevali od svoje vlade, naj ne podpiše Versajskega sporazuma, s katerim bi Japonska nadvladala Kitajsko. Najbolj odmevne so bile demonstracije za demokracijo 4. junija 1989, ki so bile krvavo zatrte s strani vlade. Na trgu stojita Spomenik ljudskih herojev in mavzolej Mao Zedonga , ki hrani njegovo balzamirano truplo. Pomembnejši stavbi ob trgu sta Vsedržavni ljudski kongres in Zgodovinski muzej . Cesarska prestolnica je imela pravokoten urbanistični načrt, orientiran po smereh neba. Glavna os je bila sever-jug, po kateri je potekala cesarska pot. V središču tlorisa je ležalo Prepovedano mesto, obdajalo ga je cesarsko mesto, okrog katerega je bilo notranje mesto in nazadnje se je širilo zunanje mesto. Vsako od teh mest je imelo svoje obzidje in svoja pravila. Prepovedano mesto je bilo dom cesarja in njegove družine ter tako prepovedano za vse ostale. Cesar je od tu tudi vladal, zato je bilo to administrativno središče, kamor so prihajali le dovoljeni uradni obiski. Vsi uradi in ostale službe so se nahajali v cesarskem in notranjem mestu. Prepovedano mesto so gradili med leti 1406-20. Meri 72 ha. Obdajajo ga 10 m visoki zidovi in 52 m širok jarek. Sestavlja ga več obzidij, vhodov, dvorišč in dvoran. Stavbe imajo zidove rdeče barve, pokrite so z rumenimi strešniki. V južnem delu so tri dvorišča in tri PREPOVEDANO MESTO (ZI JIN CHENG/GU GONG)

35

Made with FlippingBook flipbook maker