Oskarjeva Kitajska

Pet glavnih vrlin: medsebojna ljubezen, pravičnost, zvestoba, prizanesljivost in poštenost. Če jih človek zavestno neguje, postane plemenit ( junzi ). Največja krepost človeka je človečnost ali srčna dobrota ( jen ). Obredi ( li ): So izjemnega pomena, kajti izražajo moralno kvaliteto človeka. Obredi morajo imeti predpisano zunanjo podobo, a jih mora posameznik izvajati pristno in s spoštljivostjo. Med 3. in 8. stoletjem je bil konfucianizem vseobsegajoči etični in družbeni kodeks, ki je urejal formalno vedenje vseh članov skupnosti. Pojavil se je v času dinastije Song (960-1280) kot prenovljen interes za Konfucijeve ideale in družbo v antičnih časih. To je bil čas pojemanja budizma, na katerega so Kitajci gledali kot na tujek in ki je nudil le malo praktičnih nasvetov. Najbolj vpliven mislec je bil Zhu Xi (1130-1200). Njegova sinteza konfucianizma, budizma, taoizma in drugih idej je postala cesarska uradna ideologija od poznih Songov vse do poznega 19. stoletja. Vzpostavili so rigiden uradni sistem, ki je temeljil na enosmerni obvezi poslušnosti podrejenega do vladarja, otroka do očeta, žene do moža, mlajšega brata do starejšega brata. Njegov nauk govori o tem, da si človek pridobi modrost skozi dolgo in naporno šolo samovzgoje, tako da preišče vsa svoja različna etična in duhovna stanja in pri tem skuša spoznati svoj jaz. S tem izpolni svojo prvotno naravo, ki je dobra. V obdobju dinastije Qing in Republike Kitajske so konfucianizem kritizirali. Ideologi komunizma so videli konfucianizem kot sredstvo za zatiranje ljudskih množic. TAOIZEM Taoizem kot filozofski in religiozni sistem prevzema različne aspekte skozi zgodovino. Za začetnika taoizma velja Lao Zi . Njegovo ime pomeni stari mojster. O njegovem življenju ni trdnih zgodovinskih dokazov, o njem govorijo le legende. Pomemben taoist je bil Zhuang Zhou (365-285 pr. n. št.). Tao: Beseda pomeni pot. Tao je zakon naravnega reda. Je metafizični princip, na osnovi katerega se odvijajo vse spremembe naravnega Bil je temelj vse klasične izobrazbe. NEOKONFUCIANIZEM

30

Made with FlippingBook flipbook maker