Oskarjeva Kitajska

izmenjavali materialne in duhovne dobrine. Povečana trgovina je prinesla bogastvo in mesta so se hitro širila. Velik razvoj je opazen na področju znanosti in tehničnih iznajdb, npr. akupunktura, mlin na vodo, porcelan, papir, seizmograf ... Sledil je razcvet literature, slikarstva, gledališča in glasbe. Budizem je začel svoj pohod na Kitajsko. Propad dinastije Han so povzročili kmečki upori, ker je rast prebivalstva povzročila, da ni bilo več dovolj obdelovalne zemlje, visoki davki za kritje vojaške ekspanzije in obsežnega birokratskega aparata, nemir na oblasti in vse večja moč v rokah posameznih poveljnikov. Leta 220 se je zadnji cesar dinastije Han odpovedal prestolu in država je spet razpadla. 220-581: OBDOBJE RAZKOLA: Državljanska vojna leta 220 je povzročila razkol države za 350 let. Izmenjalo se je 14 kratkoročnih dinastij in 16 kraljestev. Zaradi nenehnih spopadov in uporov je Kitajska postajala revnejša. Kmetje so komajda pridelali dovolj hrane za vse ljudi. Ljudje so bili prisiljeni plačevati visoke davke in v vojski služiti dolga leta. 581-618: DINASTIJA SUI: Leta 581 je na severu zavladal Yang Jian . Pozneje je z vojsko osvojil še jug. Kitajsko je združil in ustanovil novo dinastijo Sui. Prestolnico je postavil v Chang'an (današnji Xi'an). Dosegel je politično in socialno stabilnost. Zmanjšal je davke in trajanje vojaške službe. Neobdelano zemljo je razdelil med kmete in tako spodbudil poljedelstvo. Zasnoval je namakalne sisteme za nadzor pretoka vode, da bi omejili poplave in preprečili suše ter tako povečali pridelek ter zaščitili vasi pred poplavami. Nasledil ga je njegov sin Yang Di , ki je porabil ogromne količine denarja, da je zgradil Veliki prekop, ki je povezoval riževa polja ob reki Jangce z mesti Chang'an in Luoyang ob Rumeni reki. Nato je prisilil 1 milijon ljudi, da so popravljali Veliki kitajski zid, kjer so mnogi umrli. Prestolnico je prestavil v Luoyang, ki je moral zato postati najlepše mesto sveta. Končno so se kmetje uprli, leta 618 so ubili Yang Dija in dinastija Sui je propadla. Do konca dinastije Sui se je budizem razširil po vsej državi, zgradili so veliko templjev in samostanov. V tem času so izumili samokolnico in jahalna stremena. 618-906: DINASTIJA TANG: Ena najdaljših in najznamenitejših dinastij. Odlikovala jih je dobra diplomacija in vzdrževanje prijateljskih odnosov s sosednimi turškimi in mongolskimi plemeni. Svojo državo so širili v osrednjo Azijo, preko Pamirja do Inda, na ozemlje današnje Koreje in na ozemlje današnjega Vietnama.

14

Made with FlippingBook flipbook maker