Oskarjeva Japonska

KRATKA ZGODOVINA PRAZGODOVINA

Ostanki paleolitske kulture na Japonskih tleh segajo 35.000 let v preteklost. Od takrat naj bi bilo Japonsko otočje poseljeno neprekinjeno. Obdobju pred okoli 14.000 let pr. n. št. pravimo tudi Džomonska kultura. Ljudje so se ukvarjali predvsem z lovom, nabiralništvom in primitivno obliko kmetijstva, živeli pa so v enostavnih zemljankah. Gre za prednike današnjih ljudstev Ajnu in Jamato. Med letoma 300 pr n. št. in 300 n. št. se na Japonskem dogajajo obsežne migracije, saj Korejci prihajajo na japonsko ozemlje, predvsem na severni del otoka Kjušu. S seboj so prinesli železo in bron ter, kar je najpomembnejše, kultivacijo riža. To je pomemben trenutek v japonski zgodovini, saj s tem pride tudi do lastništva zemlje, ki postane osnova kasnejše družbene ureditve – fevdalizma. ZGODNJA JAPONSKA – KOFUN (300–552) Kofun imenujemo obdobje starih grobnic. V tem času so se gradile ogromne grobnice za lokalne poglavarje. Ponavadi je imel njihov tloris obliko ključavnice, obdane so bile z jarkom, napolnjenim z vodo. V nekaterih od njih so arheologi našli predmete, kot so bronasta ogledala, glinene izdelke, ki ponazarjajo živali, objekte in ljudi, oklepe, meče ter nakit. Uradno je cesarske grobnice prepovedano izkopavati. OBDOBJE ASUKA (552–710) Obdobje Asuka je poimenovano po domnevni prvi prestolnici plemena Jamato. Ta naj bi se nahajala v bližini današnjih mest Osaka in Nara. V tem času se Japonci seznanjajo s kitajsko kulturo in jo prilagajajo svojemu načinu življenja. Iz Kitajske, preko Koreje, pridejo na Japonsko budizem, konfucianizem in kitajska pisava. Vse te novosti vzpodbudijo politične, izobraževalne in etnične reforme, vključujoč prvo japonsko ustavo, ki je temeljila na konfucijskih načelih. Kitajski vpliv se kaže tudi v arhitekturi,

12

Made with FlippingBook flipbook maker