Oskarjeva Irska

IRSKI JEZIK Irska gelščina ali irščina spada skupaj z mansko gelščino in škotsko gelščino v gelsko vejo otoških gelskih jezikov. Ima okoli 1,6 milijonov govorcev po svetu , od katerih jih večina živi na Irskem. Najstarejša pričevanja o irski gelščini so iz obdobja od 5. do 8. stoletja. Pretežno so to napisi na grobovih v posebni ogamski pisavi. Do 17. st. je bila irska gelščina praktično edini jezik sporazumevanja na irskem otoku, saj so se celo prvi angleški priseljenci, ki so prišli tja v 12. stoletju, razmeroma zgodaj »pokeltili«. Na začetku 19. stoletja so gelščino izgnali iz šol ter jo prepovedali. Že 100 let kasneje je bila angleščina edini jezik sporazumevanja kar 85 % prebivalcev. Z osamosvojitvijo Irske je gelščina postala simbol narodne pripadnosti. Razglašena je bila za prvi uradni jezik v Republiki (drugi uradni je angleški) in ima danes močno podporo v šolskem sistemu. Pomembno vlogo pri popularizaciji jezika ima tudi televizija, saj so določeni televizijski kanali, ki oddajajo samo v irščini. Največ govorcev irske gelščina je na jugu in JZ irskega otoka, 1. januarja 2007 pa je irščina postala tudi eden izmed uradnih jezikov Evropske unije.

27

Made with FlippingBook flipbook maker