Oskarjeva Grčija s Kreto

GRŠKA KULTURA, FILOZOFIJA, UMETNOST

Zanesljivo je grška kultura podlaga in vzor celotni kasnejši zahodni umetnosti. Grška književnost se je začela z dolgimi epskimi pesnitvami in opisi vojn in dogodivščin junakov, polbogov in bogov. Najbolj znan antični grški epski pesnik je bil Homer , o komer pa vemo prav malo. Najverjetneje je živel v 8. stoletju pr. n. št. v Mali Aziji. Nekateri celo domnevajo, da je zgolj izmišljena oseba, najverjetneje pa je bil eden od rapsodov , potujočih starogrških pevcev, ki so potovali po de želi in ob spremljavi lire peli pesmi. Najverjetneje je bil slep. Malo kasneje je živel Heziod , ki je pisal pesnitve o življenju bogov in o človeških vrednotah. Številni pesniki so pisali o človeških strasteh – ljubezni, sovraštvu, lju bosumju … Najbolj znana pesnica je bila Sapfo z otoka Lesbos. Njene pesmi so bile polne boja za žensko enakopravnost in močne strasti do žensk. Slavno zgodovino Grkov, njihove bitke in dogodke sta najbolje zapiso vala zgodovinarja Herodot in Tukidid . Dobro je bilo razvito govorništvo. V zgodovini sta ostala zapisana Lizias in Demosten, s pomočjo njunih govorov si lahko predstavljamo, kako sta delovala politika in državništvo stare Grčije. Veliki Atenci Ajshil, Sofokles in Evripid so pisali še vedno aktualne tra gedije in komedije. Zanimali so se za psihologijo posameznika in ljud skih množic ter za vso paleto čustev, ki obvladujejo človeka. Grška filozofija je podlaga vsem naslednjim – Sokrat , Platon in Aristotel so postavili temelje znanosti o zavedanju, dojemanju sveta, nastanku in razvoju človeške vrste in podobnih filozofskih vprašanjih.

V arhitekturi so stari Grki dosegli svoj višek pri gradnji templjev. Dorski,

18

Made with FlippingBook - Online catalogs