Oskarjeva Burma in Mianmar

Vojaška vlada ima položaj večine zainteresiranih strani v vseh glavnih industrijskih korporacijah v državi (od proizvodnje olja in potrošniškega blaga do prometa in turizma). BDP per capita: 5.500 USD (Slovenija: 31.100 USD; 2015). SESTAVA BDP: 41.6% storitve, 22.3% industrija, 36.1% kmetijstvo. NARAVNA BOGASTVA: Zaradi številnih naravnih virov, s katerimi je država obdarjena, je že v preteklosti vzbudila zanimanje svetovnih velesil, kar se je odrazilo v šestdesetletnem obdobju britanskega kolonializma. Interes zanjo kažejo tudi danes, predvsem zaradi velikih zalog zemeljskega plina, premoga, nafte, dragocenih kamnov (žad, rubini, safirji), dragih in redkih kovin (zlato, srebro, baker, cink, kositer, volfram), barita in tudi izdatnih zalog lesa ter velikega hidroenergetskega potenciala njenih rek. Iz Mjanmara prihaja kar 90% svetovnih rubinov, rdečkastih kamnov, ki so cenjeni zaradi svoje čistosti in edinstvenega barvnega odtenka. VIRI ENERGIJE: Dežela ima obilo energetskih virov. Posebno bogata je z vodnimi viri in zemeljskim plinom, vendar je poglaviten energetski vir še vedno biomasa, iz katere proizvedejo dve tretjini energije. Mjanmar je eden izmed petih največjih izvoznikov energetskih virov v regiji. Najpomembnejši vir izvoznih prihodkov je zemeljski plin. Država izvozi več kot polovico proizvedene energije, medtem ko je njena poraba na prebivalca ena najnižjih na svetu. Dobro dve tretjini (70%) primarne energije se proizvede iz biomase; 18% iz zemeljskega plina in 8,5% iz nafte. Premog in vodna energija sta zaenkrat slabo izkoriščena (delež v celotni oskrbi je 0,9% in 2,4%), vendar se raba premoga hitro povečuje, kar velja tudi za zemeljski plin. V zadnjih letih se močno povečujejo naložbe v izgradnjo hidroelektrarn in termoelektrarn, urejanje črpališč zemeljskega plina in nafte ter daljnovode, plinovode in naftovode. KMETIJSTVO: V kmetijstvu je zaposlenih 70 % prebivalcev, prinaša 36,1% k BDP-ju. Glavni kmetijski proizvodi so riž, stročnice, sezam, arašidi, sladkorni trs, ribe in ribji proizvodi, les. Glavni kmetijski pridelek je riž, ki pokriva približno 60 % celotne površine obdelovalnih površin v državi. Riž predstavlja 97 % celotne proizvodnje zrnja za hrano. INDUSTRIJA: V industriji je zaposlenih 7 % prebivalcev in prinese 22,3 % k BDP-ju. Glavne panoge so kmetijska predelava; les in lesni izdelki; baker, kositer, volfram, železo, cement, gradbeništvo in gradbeni

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online