Oskarjeva Burma in Mianmar

jugu. Tri izmed pomembnejših so v celoti znotraj Mjanmara: Arakansko gorovje, Pegujsko hribovje in Šanska planota. Te izrazito razpotegnjene reliefne pregrade obenem delijo porečja glavnih rek Iravadi, Salween in Chindwin. Najdaljša reka Iravadi meri skoraj 2170 km in teče v celoti znotraj Mjanmara, preden se izlije v Martabanski zaliv. POVRŠJE: Površje Mjanmara lahko razčlenimo v pet naravnogeografskih enot: Severne gore, Zahodna gorska veriga, Osrednje nižavje, Šanska planota s Tenasserimskim hribovjem in Tenasserimska obala. Skladno z geološko zgradbo so tudi te enote večinoma razpotegnjene v smeri od S proti J. PODNEBJE: Dežela ima sezonsko podnebje s tremi obdobji: • monsunsko ali deževno dobo od sredine maja do sredine oktobra, • hladno suho dobo od sredine oktobra do sredine februarja • vročo suho dobo od sredine februarja do sredine maja Razlikujemo torej vlažno dobo od sredine maja do sredine oktobra in suho dobo v preostali polovici leta. Tropski Mjanmar ima torej dva letna časa. V severnem delu dežele je na nadmorski višini od 300 – 1220 m prek celega leta bolj zmerno toplo podnebje, medtem ko je južni Mjanmar, še posebej delta Iravadija bolj vroč, vlažen in namočen. Deželo zaznamujeta tako monsun kot njegov relief. Hladne zračne gmote prinašajo goram na severu sneg v dveh zimskih mesecih, hkrati jim prav ta gorska pregrada preprečuje napredovanje proti jugu. Usmerjenost glavnih gorovij in dolin od severa proti jugu določa vzorec izmenjujočih se območij močnih in skromnih padavin, tako v času severozahodnega monsuna z deževno dobo med marcem in oktobrom, kot v času jugozahodnega monsuna, za katerega je značilna suha doba. Zahodna obala je občasno pod vplivom tropskih ciklonov. GOSPODARSTVO: Burma je ena izmed najrevnejših držav v jugovzhodni Aziji, ki trpijo zaradi desetletij stagnacije, slabega upravljanja in izolacije. Pomanjkanje izobražene delovne sile in usposobljene za sodobne tehnologije ovira burmansko gospodarstvo. Burma nima ustrezne infrastrukture. Blago potuje predvsem čez tajsko mejo in vzdolž reke Iravadi. Železnice so stare in nepopolne ter slabo vzdrževane, saj so bile zgrajene v poznem 19. stoletju. Ceste so običajno netlakovane, razen v večjih mestih. Pomanjkanje energije se pojavlja po vsej državi, tudi v Yangonu, le 25 % prebivalcev v državi ima elektriko.

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online