Oskarjeva Burma in Mianmar

domačo uporabo in prodajo. Območje jezera Inle je znano po tkanju. Tu izdelujejo »šanske torbe«, ki jih uporabljajo domačini širom Mjanmara. Pomemben vir dohodkov je vezenje posebnih ročno izdelanih svilenih oblačil, imenovanih inlejski longiji. Iz edinstvene tkanine iz lotosovih cvetov z dolgotrajnim postopkom izdelujejo tudi posebna oblačila za budistične podobe, tako imenovane kya thingam ali lotosove obleke. Tipične izdelke, kot so orodje, izrezljano in drugo okrasje, tekstilni izdelki in cigarilosi, prodajajo na lokalni tržnici, ki je odprta vsak dan, vendar se njena lokacija na območju jezera vseskozi menjava in se vsakih pet dni vrne na isto mesto. Kadar je tržnica na samem jezeru, poteka prodaja kar iz čolnov. Takšna plavajoča tržnica je zelo privlačna za turiste. Poleg tega povzročajo sedimentacijo, evtrofikacijo in onesnaženje jezerske vode. K njenemu onesnaževanju pomembno prispeva neurejena kanalizacija. Hiše imajo namesto stranišč kar odprte luknje, skozi kater fekalije padajo ali odtekajo neposredno v jezero. V nekaterih vaseh so si prebivalci za preskrbo s svežo in čisto vodo uredili vodnjake in zaprli dostop do njih. Jezero Inle je čedalje bolj prizadeto zaradi negativnih vplivov naraščajočega števila prebivalcev , intenzifikacije kmetijstva in vse bolj množičnega turizma. Od leta 1935 so leta 2000, torej v 65 letih, se je površina jezera zmanjšala za tretjino, predvsem zaradi razmaha plavajočega vrtnarjenja na zahodni strani jezera, ki je zaživelo po letu 1960. Odstranitev dreves in širitev netrajnostnih, požigalniških oblik kmetovanja po okoliških vzpetinah povzroča, da se reke, ki v jezero dovajajo vodo, stekajo vse večje količine mulja in hranil, kar posebno na zahodni in severni strani jezera vpliva na poslabšano kakovost vode. Mulj zasipava jezero, hranila pa spodbujajo rast alg in plevela. Plavajoči vrtovi ob zahodni obali postopoma postajajo trdna tla in so krivi za 93% od celotne zmanjšane površine jezera. Velik ekološki problem je tudi tujerodna vodna hijacinta. Ker hitro raste, zapolnjuje manjše vodotoke in prostrana območja jezera, izpodriva domorodne rastlinske vrste ter odvzema svetlobo in hranila drugim rastlinam in živalim. V zadnjih dveh desetletjih z veliko truda nekako uspevajo obvladovati njeno rast, k čemur sta pripomogla ozaveščanje ljudi in poostrena kontrola. Dodaten problem za vodne razmere v jezeru so tujerodne vrste rib, kot je beli amur, ki so ga v jezero Inle vstavili z namenom krepitve ribištva. Jezersko območje očitno ogroža tudi segrevanje ozračja . Leta 2010 so namerili zelo visoke temperature, kar je povzročilo veliko znižanje

41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online