Oskarjeva Burma in Mianmar

KAZALO

MANDALAY. ...................................................................... 32 IME............................................................................................ 32 LOK ACIJA. ............................................................................. 32 ZGODOVINA........................................................................ 33 TEK TONIK A........................................................................... 33 PRIŠLEKI................................................................................. 33 GOSPODARST VO............................................................... 33 PODNEBJE............................................................................. 34 ZNAMENITOSTI.................................................................. 34 AMARAPURA. ................................................................... 37 ZNAMENITOSTI.................................................................. 37 AVA. .................................................................................... 37 SAGAING............................................................................ 38 KALAW. .............................................................................. 39 JEZERO INLE......................................................................40 SAMOSTAN........................................................................... 42 NGAPALI. ........................................................................... 44 NAJPJIDAV. ....................................................................... 44 PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA......................................... 45 PRAZNIK VODE...................................................................45 PRAZNIK LUČI.....................................................................46 POSVETITEV NOVICEV....................................................46 DRŽAVNI PRAZNIKI..........................................................47 HRANA IN PIJAČA.............................................................48 MJANMARSKI JEZIK........................................................ 52 JEZIK IN NJEGOVA UPORABA …............................ 53 FRAZE...................................................................................... 53

SPLOŠNO O DEŽELI.............................................................5 GLAVNI PODATKI ….........................................................5 O MJANMARU - STE VEDELI? …......................................10 KRATKA ZGODOVINA......................................................12 PREDZGODOVINSKO OBDOBJE IN ZGODNJA ZGODOVINAV ….................................... 12 CESARSKA BURMA …................................................... 13 PAGANSKA DINASTIJA (849-1287)............................13 DINASTIJA TAUNGU (1486-1752)..............................14 DINASTIJA KONBAUNG (1753-1885).........................15 TRI ANGLEŠKO-BURMANSKE VOJNE......................15 BRITANSKA BURMA IN DRUGA SVETOVNA VOJNA …. .............................. 16 NEODVISNOST ….......................................................... 17 VOJAŠKA VLADAVINA …. ........................................ 18 REFORMA IN PREHOD V DEMOKRACIJO …..19 YANGON..............................................................................21 ZGODOVINA........................................................................ 21 IME............................................................................................ 21 ZGODOVINA........................................................................ 22 SODOBNOST. ...................................................................... 23 PODNEBJE............................................................................. 24 ARHITEK TURA..................................................................... 24 MESTNI UTRIP.....................................................................25 SCHWEDAGON PAGODA................................................ 25 BAGAN................................................................................ 27 IME............................................................................................ 27 ZGODOVINA........................................................................ 27 ARHITEK TURA..................................................................... 28 SCHWEZIGON IN ANANDA PAHTO..........................29 LOK ACIJA. ............................................................................. 29 TURIZEM................................................................................ 29 GORA POPA....................................................................... 30 RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO......................................30 LEGENDA............................................................................... 30

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online