Oskarjev Oman

Bruto proizvod na prebivalca: 2015 - 48.400 dolarjev 2016 - 47.900 dolarjev 2017 - 46.000 dolarjev (Slovenija – 29.500 dolarjev) S tem podatkom se Oman kljub padcu uvršča na 36. mesto na svetovni lestvici. Sestava narodnega prihodka: 1,8% - kmetijstvo (izvoz: limete, banane, datlji, zelenjava, ribe, kamelje meso). 46,4 % - industrija (črpanje in predelava nafte, plina, rud, cementa, kemična industrija). 51,8% - storitve (tu je najpomembnejši turizem). Izvoz: Več kot 47% izvoza gre na Kitajsko, dobrih 5% v Združene arabske emirate. Uvoz: Uvažajo vozila, stroje, izdelki za vsakodnevno uporabo, oblačila, čevlji, elektronika. DELOVNA SILA: 2.255.000 – 2017. To je zelo velika številka, preseneča pa podatek, da kar 60% delovne sile niso Omanci.

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online