Oskarjev Maroko

BERBERI Berberski jezik vse do nedavnega ni imel pisane oblike, zato je težko slediti zgodovini Berberov. Njihov izvor ostaja skrivnosten še vse do danes. Ime Berberi naj bi izviralo iz grške besede 'barbarios', s katero so Grki in pozneje Rimljani poimenovali ljudstvo, čigar jezika niso razumeli. Besedo so kasneje prevzeli tudi Arabci in ima še danes slabšalen pomen. Berberi sami sebe raje imenujejo Imazighen , kar pomeni 'svobodni ljudje'. V Maroku obstajajo tri glavna berberska plemena: Sanhaja, Masmuda in Zenata. Pleme Sanhaja so bili nomadi, jezdeci kamel, ki so v 11. stoletju osvojili Maroko. Iz njih izhaja dinastija Almoravidov. Pleme Masmuda so bili večinoma poljedelci, ki so bivali v gorskih predelih Visokega Atlasa in Anti-Atlasa. Iz njih je izšla dinastija Almohadov, ki je na prestolu zamenjala Almoravide. Iz plemena Zanata , bojevitih nomadskih jezdecev z mrzlih visokih planot v notranjosti Maroka, pa je izšla dinastija Merinidov. Razen nomadskih Tuaregov – saharskih Berberov, ki so zadnji še pravi nomadi, so ostali Berberi večinoma kmetovalci, ki živijo v svojih plemenskih vaških skupnostih.

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online