Oskarjev Iran

poskus, da bi Britanci vzpostavili britanski protektorat, ni bil uspešen. Britanci so podprli Reza kana, ki ga je Majlis leta 1925 ustavno izvolil za novega šaha. Tako je bila vzpostavljena dinastija Pahlavijev in Iran se je znašel v novi fazi moderne zgodovine. 1921-1941 OBDOBJE REZA ŠAHA PAHLAVIJA: Reza kan si je izredno prizadeval, da bi ustanovil republiko, tako kot je to naredil Ataturk v Turčiji, vendar je moral opustiti to idejo zaradi močnega nasprotovanja verskih institucij. Kljub temu mu je uspelo izvesti številne reforme, ki naj bi Iran pripeljale v moderni svet. Uvedel je vojaško obveznost, sistem sodobne osnovne in srednje šole in 1935 odprl prvo univerzo v evropskem stilu v Teheranu. Šah je razširil cestno mrežo, uspešno končal trans-iransko železnico in ustanovil vrsto državnih tovarn za proizvodnjo osnovnih potrošnih dobrin, kot so tekstil, vžigalice, sladice, sladkor ter cigarete. Mnogo šahovih dejanj je bilo usmerjenih tudi v razbijanje moči verske hierarhije. Izobraževalne reforme so prebile klerikalni monopol pri izobraževanju. Za omejitev moči verskih institucij je uspel določiti zakonik, ki je ustvaril osnovo civilnega prava. Razvijal se je sekularno in interpretiral izven verske kontrole. Reza Šah je v začetku užival široko podporo za vnovično vzpostavitev reda, združitev dežele in vnovično narodno neodvisnost ter za svoje gospodarske in izobraževalne reforme. Sčasoma je šah postajal vse bolj pohlepen, njegova davčna politika je vse bolj obremenjevala kmeta in nižje razrede. Tako je bilo v sredini 30-ih let v državi veliko nezadovoljstva. Šah je uvedel spremembe tudi v zunanji politiki. Leta 1928 je ukinil privilegije Evropejcem, da jim niso sodili v Iranu. Nezaupljiv tako do Britancev kot do Rusov je šah podpiral nemška poslovna prizadevanja v Iranu. Pred začetkom 2. svetovne vojne je bila Nemčija iranski največji poslovni partner. V 2. svetovni vojni je Reza Kan objavil nevtralnost ter simpatiziral z Nemci in zavrnil zavezniški prehod in oskrbo Sovjetske zveze z vojnim materialom. Tako so avgusta 1941 zavezniške sile zavzele Iran in ostale v njem do konca vojne. Takoj po osvojitvi Irana so Britanci “svetovali” Reza Šahu naj odstopi v korist njegovega sina Mohameda Reze. Reza Šaha so poslali v tujino, kjer je leta 1944 tudi umrl. 1941-1979 MOHAMED REZA PAHLAVI: Leta 1941 je 22-letni Mohamed Reza Šah začel vladati Iranu. Moral je vzdrževati prozahodno

16

Made with FlippingBook flipbook maker