Oskarjev Iran

hrabro pleme Kadžar in ustanovilo dinastijo. Kadžarji in Karim Kan so bili stalno v vojnah, dokler si Karim Kan končno ni podredil plemena ter kot talca zajel Aga Mohamed Kana, poglavarjevega sina plemena. Po smrti Karim Kana je Aga Mohamed Kan porazil Zande pred Kermanom ter se leta 1794 proglasil za vladarja dežele. 1794-1925 KADŽARJI: Kadžarji so vladali kot božje sence na zemlji – absolutni vladarji. V zgodnjem 19. st. so se začeli srečevati s pritiski dveh svetovnih velesil – Rusije in Britanije. Britanski interes za Iran je zrasel iz potrebe po zaščiti trgovskih poti do Indije, Rusi pa so želeli doseči “tople vode perzijskega zaliva”. V dveh katastrofalnih vojnah z Rusijo je Iran izgubil svoja območja na Kavkazu, severno od reke Aras. Potem so Rusi dosegli, da so se Kadžarji odrekli vseh zahtev po območjih v osrednji Aziji. Britanci so dosegli, da se je Iran odpovedal svojim zahtevam po delu Afganistana. Dve veliki sili sta se dogovorili, da si ozemlje razdelita na svoje vplivne sfere tako v trgovski kot politični dominaciji – Rusi severna območja Irana in Britanci južna področja Irana. Od takrat naprej pa vse do “ustavnega upora” (1906) niso bili iranski kralji, ministri in državniki nič drugega kot marionete v rokah teh dveh velesil. Postopoma se je povečala kraljeva in birokratska korupcija, molzenje ruralnega prebivalstva ter šahova brezbrižnost. Vse glasnejši so postali klici po reformi. Šah Mozafer al-Din (1896-1907) je decembra 1906 podpisal ustavo. Osnovni zakonik je znotraj omejitev zagotovil svobodo tiska, govora in družbe ter varnost življenja in lastnine. Ustavna revolucija je pomenila konec srednjeveškega obdobja v Iranu. Naslednji šah je sicer leto dni za sprejemom ukinil ustavo, a je prišlo do upora proti šahu v Tabrizu, Esfahanu in povsod drugod. Julija 1909 so ustavne sile vkorakale v Teheran in odstavile šaha ter spet sprejele ustavo. Rusija in Anglija sta se leta 1907 z anglo–ruskim sporazumom dogovorili o interesnih sferah v Iranu, Rusi so dobili neomejene pravice na severu, Britanci na jugu, v sredini dežele pa sta si lahko konkurirali prosto v gospodarskem in političnem smislu. Iran je uradno še vedno ostal dežela s svojo osrednjo oblastjo. PRVA SVETOVNA VOJNA: Iran je upal, da se bo izognil udeležbi v 1. svetovni vojni, končal pa je kot bojno polje za ruske, turške in britanske sile. Po koncu vojne je imela Britanija dominanten vpliv v Teheranu. A

15

Made with FlippingBook flipbook maker