Oskarjev Egipt

km). Njegov tok prekinjajo brzice, imenovani katarakti. Ima tri glavne izvire: Beli Nil , ki izvira v Viktorijinem jezeru, Atbara , ki se pridruži reki pri petem kataraktu blizu Berbera (Sudan), ter Modri Nil , ki izvira v jezeru Tana v Etiopiji in se pridruži reki pri Kartumu v Sudanu. Ko Nil premaga šesti katarakt, se razlije v egipčanske ravnice, poplavlja, in ko se umakne, pusti za sabo pas rodovitnega blata, ki so ga stari Egipčani imenovali kemet - črna zemlja. Proti severu se tok Nila umiri in pred izlivom v Sredozemsko morje z rečnimi rokavi oblikuje rodovitno delto. Pokrajini se imenujeta Zgornji Egipt (ozka Nilova dolina, jug, simbol: lotosov cvet) in Spodnji Egipt (Nilova delta, sever, simbol: papirus). Visok jez pri Asuanu (zgrajen l. 1971) regulira tok Nila (regulacija omogoča tri žetve na leto) in ustvarja Naserjevo jezero , ki je največje umetno jezero na svetu. Hidroelektrarna proizvede presežke električne energije, ki jo izvažajo v Sirijo, Jordanijo, Libanon. Na vzhodu in zahodu Nila se razprostira puščava (predstavlja naravni obrambni zid proti tujimi zavojevalci). PODNEBJE : puščavsko (pod Asuanom teče severni povratnik). Kljub temu da je Egipt del Afrike, je bil vedno naravno izoliran: na zahodu je neprehodna Sahara, na vzhodu Rdeče morje, na severu ozka Sredozemska obala in na jugu neplovne brzice Nila. GOSPODARSTVO: Pomembni so kulturno zgodovinski spomeniki, veliko delovne sile in Sueški prekop. BRUTO DRŽAVNI DOHODEK : 4.200 USD na prebivalca (Slovenija: 23.400 USD). Egipt prejema drugo največjo pomoč ameriške vlade (takoj za Izraelom) in je drugi največji prejemnik vse mednarodne pomoči. NARAVNI VIRI : zemeljski plin, nafta, fosfati, kovine KMETIJSTVO : 2,92%, predvsem v Nilovi delti in vzdolž Nila; pridelki: bombaž, riž, sladkor, sladkorni trst, žita, stročnice (kmetijstvo predstavlja 17% BDP). Površina za namakanje: 34.000 km². ŽIVINOREJA : govedo, vodni bivol, koze, ovce INDUSTRIJA : tekstilna, prehrambena, kemijska, gradbena (industrija predstavlja 34% BDP). Izjemno pomembna za Egipt

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker