Oskarjev Egipt

vsakodnevni obred: moški se zbirajo v posebnem prostoru v šotoru, imenovanem magood , kramljajo in srkajo pravi čaj z okusom puščavskih zelišč. Vplivi posodabljanja egipčanske družbe se vedno bolj poznajo v vsakdanjem življenju beduinov, ki kljub temu še ohranjajo stara izročila. Veliko se jih preživlja kot vodniki v puščavi in vozniki puščavskih safarijev, mnogo se jih je ustalilo. Država med beduini spodbuja izobraževanje. Pred kratkim so zgradili šole v beduinskih vaseh, ki so brezplačne in kjer otrokom postrežejo z obrokom hrane. Sprva so se beduini šolam zelo upirali, saj so menili, da vso potrebno znanje za življenje in preživetje v puščavi lahko otrok, še posebej deklica, prejme v plemenu. Sedaj spoznavajo vrednost znanja, ki jih počasi bliža mestnemu življenju. Država beduinom gradi zidane hiše, daje jim posebne pravice in privilegije pri zaposlovanju in zdravstvenih storitvah, saj želi, da se beduini v celoti vključijo v moderno egipčansko družbo. Kljub temu pa beduini po srcu ostajajo nomadi, za katere je svoboda življenja v naravi največja vrednota. Kamele Kamele predstavljajo osnovno bogastvo beduinov, ker omogočajo potovanje po puščavi navkljub neprijaznim pogojem. V višino merijo povprečno dva metra, tehtajo 122 kg in živijo 45 let. Nosijo lahko tovor do 260 kg. Ko hodijo, premikajo obe desni in nato obe levi nogi hkrati. V enem dnevu z normalno hitrostjo prehodijo okrog 40 km. Prilagojene so puščavskih razmeram: dolgo časa lahko zdržijo brez vode, v gobcu imajo filtre, na očeh dodatno membrano in odebeljene trepalnice kot zaščito proti puščavskemu pesku, ki ga vrtinči veter. Koža na ustih je odebeljena, da se lahko hranijo z bodičastim rastlinjem. Njihova kopita so presenetljivo prilagodljiva podlagi, kolena jim ovijejo, da lahko dalj časa počivajo na njih. Za kamelo je koža dober izolator, ki jo pozimi greje in poleti hladi. Kamelja grba je zgrajena iz maščobe, ki je pravzaprav uskladiščena energija za dolga obdobja brez hrane in vode. Enogrbe kamele so bolj

38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker