Oskarjev Egipt

vseh sijajev . To je bila terasasta zgradba na treh različnih ravneh, ki so bile povezane s sistemom klančin. Ločena so bile s stebrišči, ki so jih prekrivali slavni reliefi. Na reliefih na stenah srednje terase vidimo upodobljeno rojstvo kraljice Hačepsut z božanskima staršema ter ekspedicijo v deželo Punt. Vračajoče se ladje so obložene z eksotičnimi drevesi, miro, kadilom in živalskimi kožami. Na zgornji terasi je v skalo vklesano Amonovo svetišče. Hačepsut Hačepsut je bila hčerka faraona Tutmozisa I., ki se je poročila s svojim polbratom Tutmozisom II. Po njegovi smrti je prevzela regentstvo v imenu svojega nečaka Tutmozisa III., vendar se je že v drugem letu njegovega vladanja razglasila za vladarico Spodnjega in Zgornjega Egipta in nato vladala 20 let (1479-1457 pr. n. š.). Upodobljena je kot moški z brado in moškimi oblačili. Memnosova kolosa: Predstavljata faraona Amenofisa III (18. dinastija) in sta nekoč varovala vhod v njegov pogrebni tempelj, od katerega ni nič ostalo. Kolosa sta visoka 20 m. Leta 27 pr. n. š. je področje prizadel potres in desni kolos je nato 200 let oddajal petju podobne zvoke ob sončnem vzhodu. Grki so menili, da Memnon s petjem kliče svojo mati Auroro (Eos), boginjo zore. Cesar Septimus Severij ga je leta 199 dal obnoviti in kolos je žal prenehal peti. Edfu Edfu je bil prestolnica drugega noma Zgornjega Egipta. Stari Grki – ki so Hora enačili z bogom Apolonom – so ga poznali kot Apolinopolis Magna. Tempelj je bil središče čaščenja sokoljega boga Hora in je za Karnakom drugi največji egiptovski tempelj. Hkrati je tudi najbolje ohranjen, ker je bil dolgo skoraj popolnoma zasut s peskom. Stoji na kraju, kjer naj bi se Hor spopadel s svojim stricem Setom. Tempelj so začeli graditi leta 237 pr. n. š, v času vladanja Ptolemeja

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker