Oskarjev Egipt

DOLINA REKE NIL

Luksor Ime Luksor izhaja iz arabske besede el Uksur , kar pomeni tabor ali utrdbo in se nanaša na vojaške tabore, ki so jih tu zgradili Rimljani. Sodobno mesto se nahaja na desnem bregu Nila, kjer so nekoč stale Tebe (Homer jih opisuje kot “Tebe stotih vrat”), ki so jih stari Egipčani imenovali Waset ali No-Amon (Amonovo mesto). Mesto je bilo ogromno in je na vrhuncu razcveta štelo več kot milijon prebivalcev; v Srednjem in Novem kraljestvu je bil politični in verski center Egipta. Tu so častili boga Amona, središče njegovega kulta pa je bilo v velikem templju v Karnaku. Karnak: Velja za največji egipčanski tempelj in je bil zidan v več stopnjah in daljšem obdobju – dela so potekala kar trinajst stoletij, saj je skoraj vsak faraon hotel tako ali drugače izboljšati ali povečati veliki tempelj. V njem so 4 dvorišča, 10 pilonov, sveto jezero in množica stavb, povezanih s svetiščem. Veliki Amonov tempelj je bil najpomembnejša stavba v vsem skupku, saj je bil glavno mesto čaščenja tebanske triade. Ima dve osi: vzhodno-zahodno in severno-južno. Vzhodno-zahodna os, ki je vključevala prvih 6 pilonov, je pokrivala pot Sonca in je bila sončna ali nebeška os. Severo-južna os, ki je vključevala pilone od sedmega do desetega, je tekla vzporedno z Nilom in je bila prava ali zemeljska os. Moč in bogastvo templja sta bila na njegovem vrhuncu tolikšna, da so posestva Amonovega duhovništva, ki je nenehno bogatelo z bogatimi darovi bogu, tekmovala (in včasih tudi presegala) s premoženjem samega faraona.

24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker