Oskarjev Egipt

Egipčanski simboli V Egiptu se srečamo z mnogoterimi egipčanskimi simboli, zato je zanimivo vedeti, kaj kipci, vzorci in oblike pomenijo.

Ank: hieroglifni znak, ki simbolizira ključ do večnega življenja. Velja za močan amulet. Iz oblike anka se je razvil koptski križ.

Ba: element človekove duše, upodobljen kot ptič s človeško glavo.

Horovo oko: bog Hor je sin vrhovnega sončnega boga Raja; v egipčanski kozmogoniji ima vlogo rešenika; Horovo oko je zaščita pred zlom.

Kartuša: vrvnata zanka z vozlom pri dnu, v kateri je napisano faraonovo ime. Simbolizira moč sončnega boga.

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker