Kam September 2016

Ljubljanski grad

Kaznilnica Stalna razstava katere postavitev temelji na kombinaciji prezentirane stavbne dediščine samic, ki so bile zgrajene v drugi kaznilniški fazi (1868-1895) in vsebinah, ki pojasnjujejo vlogo celotnega gradu v 19. in v začetku 20. stoletja. V prvi samici je razstavljeno originalno stavbno pohištvo - vrata in rešetke. Druga in tretja samica sta namenjeni kronološki predstavitvi kaznilniških faz z arhivskim gradivom in originalnimi predmeti. V četrti samici so kaznjenci prikazani z navidezno resničnostjo (hologramom). Odprto: od 9.00 do 21.00 Vstop prost Lutkovni muzej Stalna muzejska postavitev, katere vsebinski nosilec je Lutkovno gledališče Ljubljana, izpostavlja mejnike slovenske lutkovne zgodovine, ter na interaktiven način predstavlja bogastvo tako tradicionalne kot sodobne lutkovne umetnosti. Odprto: od 9.00 do 21.00 National Geographic - Malokdaj videno do 18.9. Fotografska razstava pe, 9.9. 17.00 Vodeni ogled razstave s kustosom razstave Arnejem Hodaličem Ljubljana - zelena prestolnica Evrope 2016 Galerija »S«: od 9.00 do 21.00 Botanična zgodovina grajskega griča do 2.10. Dokumentarna razstava Ljubljana - zelena prestolnica Evrope 2016 Peterokotni stolp: od 9.00 do 21.00 Vstop prost Ohranimo čebele do 25.9. Razstava opozarja na splošno ogroženost čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju biotske raznolikosti, posredno torej tudi na obstoj človeštva in celotnega življenja na našem planetu. Vsebinsko je razdeljena na tri sklope; v prvem je predstavljena razvrstitev čebel in njihova razširjenost na Zemlji, biologija medonosne čebele in njen način življenja ter izjemen pomen čebel za obstoj človeštva. Drugi del razstave je posvečen slovenskemu čebelarstvu kot gospodarski dejavnosti in čebeljim pridelkom. V tretjem delu razstave pa je predstavljena bogata dediščina, ki se zrcali v strokovnem in leposlovnem slovstvu, kulturni krajini, snovni in nesnovni dediščini ter sodobni umetnosti. Razstavo bodo spremljali številni dogodki, ob sobotah in nedeljah, v času trajanja razstave, pa tudi vodeni ogledi. Ljubljana - zelena prestolnica Evrope 2016

sobote, nedelje

16.00 Vodeni ogledi po razstavi

Kazemate: od 9.00 do 21.00

5

Made with