Kam September 2016

Predavanja

Narodni muzej Slovenije Muzejska ulica 1, tel. 241 44 00, www.nms.si to, 6.9.

18.00 Provenienca pohištva v Ptujskem gradu Predava Tatjana Štefanič Iz cikla »Prvi torek v mesecu«

Prirodoslovni muzej Slovenije Muzejska ulica 1, tel. 241 09 40, www2.pms-lj.si če, 8.9. 18.00 Tujerodne rastline

Predava doc. dr. Tinka Bačič

Botanični vrt Ižanska cesta 15, tel. 427 12 80, www.botanicni-vrt.si če, 15.9. 19.00 Zimzelena Ljubljana

Pogovor z dr. Jožetom Bavconom in njegovimi sodelavci o Botaničnem vrtu in degustacija jedi Vstop prost

Vodnikova domačija Šiška Vodnikova cesta 65 to, 27.9.

18.00 Politika, politični strip in vsakdanje življenje njegovih avtorjev Pogovor vodita Iztok Sitar in Petja Grafenauer.

Festivalna dvorana Vilharjeva cesta 11, tel. 234 82 00 če, 8.9.

19.00 Civilizacija sočutja - duhovne smernice za splošno dobro Predava Sačinanda Svami Predavanje spremlja interaktivna »Meditacijo o sočutju«, glasbeni nastop ter pogostitev.

58

Made with