Kam September 2016

razdalja med logotipom MOL in ZPE (brez zastave) je večja ali enaka širini grba

www.visitljubljana.com razmik je ≥ x Kazalo Ljubljanski grad 4

ko je logotip ZPE ožji od 25 mm, je motiv z zastavo ločen od logotipa in povečan

veliki logotip ZPE Galerije 7 Muzeji 15 Indigo Festival 25 LjubljanaFestival 28 Koncerti 30 Gledališke inplesnepredstave 37 Literarneprireditve 42 Lutke2016 44 Zaotroke inmladino 50 Filmi 55 Predavanja 57 Dunajski dnevi 59 Prodaja vstopnic 60 Ostalo 62 Šport 66 mali logotip ZPE razdalja med logotipom MOL in ZPE (brez zastave) je večja ali enaka polovici širine grba. razmik je ≥ x/2 širina logotipa ZPE (brez zastave) je enaka širini grba

tipa ZPE (brez zastave) širini grba

1. Logotip Ljubljana zmagovalka 2016 - Zelena prestolnica Evrope

Mestna ob~ina Ljubljana

x

bljana.com

ko je logotipZPE ožjiod 25mm, jemotiv z zastavo ločen od logotipa inpovečan

Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

a.com

Pripravlja in izdaja: Turizem Ljubljana • Naslov uredništva & tržno komuniciranje: TIC, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, tel. 306 12 29, faks 306 12 04, sonja.juranovic@visitljubljana.si • Fotografija na naslovnici: Dunja Wedam • Produkcija: Prajs d.o.o. Tisk: Partner Graf d.o.o., september 2016 Publikacija je izdelana iz okolju prijaznega papirja. x

Mestna ob~ina Ljubljana

Kam izhaja kot mesečnik v slovenščini in angleščini 1. v mesecu. Za spremembe v programu ne odgovarjamo. Informacije o prireditvah in Ljubljani: TIC, tel. 306 12 15, 306 12 35 Mest a ob~in Ljubljana x

razdalja med logotipom MOL in ZPE (brez zastave) je večja ali enaka širini grba

razmik je ≥ x

razdalja med logotipom MOL in ZPE (brez zastave) je večja ali enaka širini grba

širina logotipa ZPE (brez zastave) je enaka širini grba

razmik je ≥ x

1

širina logotipa ZPE (brez zastave) je enaka širini grba

alna varianta 02:

x

Made with