INTERSPORT Zima 2022/23

Mc KINLEY OTROŠKA SMUČARSKA JAKNA HANN JRS · 119,99 Mc KINLEY OTROŠKE SMUČARSKE HLAČE GABBE JRS · 99,99

Mc KINLEY DEKLIŠKE SMUČARSKE HLAČE GELMA GLS · 84,99

S mučanje se pri otrocih prične veliko s prvimi koraki na snegu, kjer se prilagajajo okolje in smučarska oblačila. Šele za tem sl na smuči ali tako imenovano »podaljšano st V tej fazi še težko govorimo o »smučanju«, k poznamo, vendar je kljub temu najpomembn na poti k temu, da bo otrok vzljubil ta zimsk Priporočljivo obdobje pri otrocih, ko lahko z s smučanjem, je približno od tretjega do pet starosti. Sicer pa ni enoznačnega pravila, kd Pri motorično dobro razvitih otrocih lahko s začnemo še prej. A ne glede na vse, kot pri v je tudi pri otroškem smučanju najbolj pome otroci na snegu v prvi vrsti zabavajo in si pr preživeti čim še več časa na zasneženih strm

pred prvim izpeljanim zavojem na smučeh. Pravimo, da otroci začnejo s smučanjem že pri oblačenju zimskega kombinezona. Nadaljuj ejo

na novo

edi privajanje

opalo«.

ot ga

ejši korak

i šport.

ačnemo ega leta

aj začeti.

smučanjem seh začetkih mbno, da se eprosto želijo

inah.

Julijan Peric, SLOSKI Demo Team

arskega

Še najboljši recept za začetek je izbira smuč učitelja in dobre smučarske opreme. Pri izb je potrebno paziti, da je oprema primerna za starost, višino in smučarsko znanje. Oprem otrokovemu razvoju, tako fizičnemu kot smu Velikokrat se zanemarja pomembnost servi sa otroških smuči, na ta način lahko otroku pokvarimo smučarski dan, ki lahko vodi v odpor do najlepšega športa n a svetu. Pomemben del privajanja na smučarsko op remo lahko opravimo že doma, kjer lahko otroka obleče mo v smučarsko opremo in ga na ta način počasi privajamo n a občutke, ki jih bo doživljal na snegu. Velikokrat lahko smučan je vkomponiramo v pripovedovanje pravljic in otroke tako še b olj približamo snegu. Zavedati se moramo, da so otroci ra ziskujoča bitja, potrebno jih je samo nekoliko usmeriti in jih spremljati ter podpirati na njihovi poti. Za to je vedno p ravi čas! iri slednje otrokovo a mora slediti čarskemu.

62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online