INTERSPORT AKTIV - Zima 2022/23

P ancerice su veoma važan deo opreme za skijanje, imajući u vidu da su na nogama tokom celog skijaškog dana. One omogućavaju da je noga za vreme Skijaš prenosi silu preko pancerica na skije, dok u isto vreme oseća podlogu i prema tom osećaju upravlja skijom. Čak i dobre i efikasne skije potpuno izgube svoje dobre osobine, ako nemaju podršku kompatibilnih pancerica. Verovatno bi bilo idealno da su pancerice i skije u potpunosti integrisane. Pošto to nije moguće iz mnogih razloga, proizvođači pokušavaju da osmisle što bolje rešenje. Proizvođači različitim inovacijama teže ka stalnom usavršavanju. Neke inovacije olakšavaju obuvanje i izuvanje, druge omogu avaju takav nagib nogu da je skijanje lakše, kombinuju različite materijala, za bolji odnos težine i čvrstine. Prilikom izbora pancerica dve najvažnije karakteristike su udobnost i prianjanje i samo sa kvalitetnim i odgovaraju im pancericama možemo uživati na snegu i maksimalno iskoristiti kombinaciju skijaškog znanja i opreme. Pancerice moraju da odgovaraju snazi tela, konstituciji i težini i naravno, nivou veštine skijanja. Najbolji skijaši su spremni da sebi uskrate malo komfora, kako bi imali maksimalan užitak i ose aj prilikom skijanja. Za njih su preporučljive pancerice, koje imaju sve karakteristike kao i takmičarski modeli. Ovo su prilično čvrste pancerice, sa fleksibilnoš u koja se kre e između 100 i 130 , a odlikuje ih visok odziv i kontrola. Sa druge strane, zahvaljuju i savremenim tehnologijama i materijalima, omogu avaju udobnost, malu težinu i po svom dizajnu su nešto uže od pancerica koje biraju početnici ili srednje iskusni rekreativci. Teži i krupniji skijaši, zbog svoje konstitucije, koriste čvrš e pancerice, jer bi prilikom koriš enja mekših pancerica imali bi ve e optere enje, bez adekvatne podrške i potrebne stabilnosti. Za dobre rekreativne skijaše odlične su mekše pancerice sa fleksibilnoš u između 90 i 110. Ovi modeli su mnogo udobniji i omogu avaju celodnevno uživanje na skijalištu, a za početnike i sve one koji udobnost stavljaju na prvo mesto, preporučene su pancerice sa fleksibilnoš u između 70 i 90, koje su savršeno udobne i tople. Konstrukcija pancerica se razlikuje u zavisnosti od pola. Ženske pancerice su prilagođene obliku ženske noge i stopala, pa su obično šire i niže, a uže kod stopala. Da biste u širokoj ponudi pancerica pronašli najbolji model za vas, probajte što više modela istih karakteristika a različitih proizvođača. Verujemo da ete na taj način lakše odabrati pancerice koje e vam omogu iti skijanje sa puno zadovoljstva i udobnosti.

skijanja na mestu i svojim karakteristikama doprinose udobnosti, toplini i podršci.

ZA SKIJANJE JE VAŽNA UDOBNOST

28

Made with FlippingBook - Share PDF online