INTERSPORT AKTIV - Zima 2022/23

NOVE SUPERSHAPE SK I JE NASTAVLJAJU TRAD I C I JU KARV I NG I NOVAC I JA . SK I JE ZA SK I JAŠE KOJ I TEŽE NAJBOLJEM . ZA SK I JAŠE KOJ I ZNAJU SAMO ZA JEDNU BRZ I NU. ONU NAJBRŽU. ISPUNJENA ENERGIJOM

SUPERSHAPE E-SPEED · 112.499,00

.COM

Made with FlippingBook - Share PDF online