INTERSPORT AKTIV - Zima 2022/23

6 7 8

IZVOR INSPIRACIJE

ELAN

ATOMIC 12 SALOMON 18 FISCHER 20 HEAD 22 NORDICA

24 Mc KINLEY – KOMPLETAN SKI PAKET 28 ZA SKIJANJE JE VAŽNA UDOBNOST 30 POSEBNA KOLEKCIJA ZA NJU 34 SKIJALIŠTA U SRBIJI 38 KACIGE I ZAŠTITA 42 ZELENO, VOLIM TE ZELENO 44 KAD JE PRAVO VREME? 48 SPUST U DVOJE 52 PLANINARITE PAŽLJIVO 56 POKLONI, KOJI BUDE ZIMU U TEBI 58 EVOLUCIJA KUPOVINE

AKT I V Z I MA 2 0 2 2 / 2 3 IZDAVAČ: INTERSPORT S TRGOVINA d. o. o. Partizanske avijacije 28, 11070 Beograd-Novi Beograd UREDNICI: Nevena Marković, Jelena Krstić IZBOR ARTIKALA: Marija Simeunović, Valentina Bajović, Sonja Ostojić

DIZAJN: Studio DTS, Ljubljana ŠTAMPA: Rotografika d. o. o. TIRAŽ: 11.000

Izvinjavamo se zbog grešaka u štampi i molimo vas da nas kontaktirate (tel.: 0800 200 206). Neke slike su simbolične. Nisu svi predstavljeni proizvodi dostupni u svim prodavnicama. Cene su izražene u srpskim dinarima. Zbog zahteva za štampom, boje prikazane u štampanom materijalu mogu se razlikovati od boja pojedinačnih materijala. Cene predstavljenih proizvoda su redovne i mogu se menjati tokom promocija, osim proizvoda koje preporučuje INTERSPORT, čije cene važe do početka sezonskih sniženja. Zbog poremećaja u lancima snabdevanja može se dogoditi da neki od predstavljenih proizvoda budu isporučeni sa zakašnjenjem ili u periodu nakon objavljivanja časopisa. Detaljnije informacije možete dobiti u prodavnicama ili na intersport.rs BE SPLATAN PR I MERAK

Made with FlippingBook - Share PDF online