Aškerčevi asi 2022-23

Ali ste vedeli….?

Da obstaja jezik, ki ga govori samo 8 ljudi - ta jezik je Busuu. Je neklasificiran jezik Kameruna, leta 2005 je štel tri govorce.

Da je UNCOPYRIGHTABLE najdaljša angleška beseda, v kateri se nobena črka ne ponovi

Se v angleščino vsaki dve uri doda nova beseda

Da je Shakespeare ustvaril 1700 novih besed

Da je umetni jezik Esperanto brez nepravilnih glagolov

Da je najdaljša slovenska beseda brez samoglasnika«vzbrst« Obstaja še beseda »sntntn«, ki je njena konkurenca, a je ne najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

»Go« is the shortest gramatically correct sentence in English

Da je angleščina uradni jezik v 76 državah

Da se beseda QUEUE izgovori kot ena črka - q

84

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker