Aškerčevi asi 2022-23

Nemščina - Je težka, ima dolge besede, ki se težko izgovarjajo. Ima tudi umlaut - ü . - Za vsako pravilo je druga izjema. Francoščina - Prijetna za poslušat. - Moj najljubši jezik. Zdi se mi, da je jezik ljubezni. - Se težko izgovarja. Španščina - Najlepši jezik, ker je jezik romance. - V tem jeziku se tudi prepiri in slabšalnice lepo slišijo. Italijanščina - Ne morem si zapomnit določnih in nedoločnih členov. - Zelo lepo zveni, je spevna in melodična. - Je težka, ker se končnice spreminjajo glede na spol in število. - Je težka zaradi časov.

83

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker