Aškerčevi asi 2022-23

KDO SEM, KAJ POČNEM

P articipativna L jubljanska A vtonomna C ona

3. 9. 2022 smo za javnost odprli Participativno Ljubljansko Avtonomno Cono ali na kratko PLAC . V stavbi bivše menze, ki je bila dolga leta zapuščena, smo njeno zanemarjeno notranjost in zunanjost očistili in obnovili ter s tem začeli proces ustvarjanja živega avtonomnega prostora, ki traja vse do danes. Namen PLAC - a je vzpostavitev varnega prostora, kjer obstaja možnost drugačnega osmišljanja sveta. Zavzemamo se za soustvarjanje demokratične skupnosti, kar se kaže skozi delovanje PLAC - a, saj delujemo samoupravno in neprofitno, edini dohodek so prostovoljni prispevki, odločitve pa sprejemamo skupaj na skupščinah,

kar omogoča soustvarjanje PLAC - a vsem, ki so se pripravljeni držati osnovnih pravil, saj držimo do sovražnega govora, nasilja in drugih oblik izključevanja in diskriminacije ničelno toleranco. Do danes smo s trdim delom v PLA C - u uredili mnoge prostore, ki služijo skupnosti, med njimi kuhinjo, telovadnico, velik skupni prostor, v kat erem se do gaja večina dogodkov in knjižnico, ki mladim omogoča miren prostor za učenje.

V PLAC - u se dogajajo tudi različni dogodki, od treningov borilnih veščin in samoobrambe do delavnic šivanja in vezenja, prirejamo tudi koncerte s širokim naborom glasbenih žanrov, poleg glasbenega programa pa si je mogoče ogledati tudi cirkus, gledališke predstave, umetniške

76

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker