Aškerčevi asi 2022-23

Mladinski dialog z evropskim komisarjem J anezom L enarčičem

24. 11. 2022 sem se preko zooma skupaj z več kot 150 mladimi udeležil dialoga z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem. Po uvodnem govoru sta predstavnici iz Mladinskega centra Dravograd in

Mladinskega centra Podlaga Sežana govorili o projektih za zeleno in čisto okolje, ki sta jih priredili v svojih občinah s pomočjo mladinskih centrov. V Dravogradu so prenovili dele občine, da so bolj varni okolju in o tem naredili strip. V Sežani pa so organizirali odprodajo starih, nerabljenih stvari, da bi preprečili zavrženje uporabnih stvari. Po koncu predstavitev se nam je pridružil evropski komisar Janez Lenarčič. Zanj je bilo vel iko vprašanj. Vprašanja so se nanašala predvsem na teme, povezane z okoljem, energijo, s krizami po svetu, z migracijami in s človekovimi pravicami. Mladi so spraševali, kako naj pomagajo v krizah po svetu, kaj naj naredijo v boju za ohranjanje človekovih pravic, kot je pravica do splava, ki mnogokje izginja. Spraševali so tudi o tem, kaj dela Evropska unija, da bo uresničila prihodnost brez fosilnih goriv, in kako bo uvedla obnovljive vire energije. Bilo je zastavljenih tudi nekaj vprašanj o tem, zakaj so ukrajinski begunci sprejeti bolje kot so bili sirski begunci pred nekaj leti. Poleg vprašanj so udeleženci predstavili tudi nove ideje, kot je na primer vreča, v katero naj bi dali oblačila pred pranjem s pralnim strojem in tako preprečili izpiranje mikroplastike, ki se izperejo iz poliestr sk ih oblačil v odtok, in predlog o sončnih celicah na strehah javnih ustanov. Udeleženci smo zastavili veliko dobrih vprašanj, ampak tudi nekaj nesmiselnih. Odgovori na vsa vprašanja so bili dolgi, temeljiti in rahlo dolgočasni, vendar poučni. Menim, da bi lahko bilo vse bolj jedrnato in krajše, ampak sem se vseeno naučil veliko o politiki EU in problemih prihodnosti.

74

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker