Aškerčevi asi 2022-23

Kaj je za vas najtežji del vašega dela? Najtežji del našega dela je, ko se moramo boriti proti sistemu, pa smo nemočni. Težave imamo z iskanjem namestitve, saj je zadnje čase na trgu nemogoče dobiti sobo. Prav tako pa imamo probleme z zdravstvom, kjer velikokrat naletimo na nerazumevanje, ko na pregled pripeljemo ljudi s slabo higieno. Maruša Kosem Todorovič, Jurij Žerjal, Ana Siard in Kaja Siard, 4. a

Ana S iard, 4. a

73

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker