Aškerčevi asi 2022-23

Kakšna je definicija brezdomnega človeka? To niso zgolj ljudje, ki »spijo na klopci«, ampak so po evropskem poimenovanju ljudje, ki spijo v zavetiščih, ženske v varnih hišah, določeni zaporniki, ljudje v skvotih itd. Prav tako pa so to posamezniki, ki bivajo v negotovih namestitvah, v stanovanjih brez najemnih pogodb, kjer nimajo dostopa do elektrike in ogrevanja. Kako se posamezniki vključijo v organizacijo Kralji ulice? Ogromen procent vključenih samih izve in pride do nas, nekatere pa člani najdemo na terenu, na bolj odklonskih območjih, na Metelkovi, kjer je Oddelek za substitucijske terapije, in drugod. Kdo ima vstop v vaš dnevni center? V našo nevladno organizacijo ima vstop kdorkoli, ki je starejši od osemnajst let, sprejme pravila dnevnega centra in ne povzroča težav. Katera sredstva so zagotovljena brezdomnim s strani organizacije? Če posameznik izpolnjuje pogoje, lahko zaprosi za denarno socialno pomoč, torej mora biti prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba, prav tako tisti, ki so prepoznani, da niso sposobni opravljati dela, na primer uporabniki drog. Denarna pomoč trenutno znaša okoli 421 € mesečno, če so izpolnjeni vsi pogoji. Velja pa tudi možnost upravičenja do izredne denarne pomoči dvakrat letno, če posameznik izkaže neke izredne stroške ob selitvi, za hladilnik na primer. Ta namensko porabljen denar mora tudi dokazati. Obroki so organizirani v drugih organizacijah v Ljubljani, do dodatnega zaslužka, ki je sicer zanemarljiv, pa lahko pridejo tudi preko prodaje naše revije Kralji ulice. Poleg tega lahko brezdomni v dnevnem centu dostopajo do računalnikov, organiziramo šah ter športne in likovne aktivnosti. Peljemo jih tudi v gore in pomembno je, da vse to počnemo skupaj, saj se s tem izboljšajo tudi naši odnosi. Naš princip je, da ljudem najprej zagotovimo stanovanje, saj menimo, da je to prvi korak k odpravi brezdomstva. Šele po tem lahko začnejo ljudje iskati novo službo oziroma se zdraviti odvisnosti, če si to želijo. Pri vsem tem imajo našo podporo, saj je težko od človeka, ki je več let živel na ulici, pričakovati, da bo zmogel živeti sam, plačevati račune, vzdrževati odnose z ljudmi v bloku itd. Je pa ta program žal omejen na 18 mesecev, saj je začrtano, da se lahko v tem času ljudje postavijo na noge, seveda pa je za nekatere na žalost toliko časa premalo.

72

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker