Aškerčevi asi 2022-23

Kralji ulice V četrtek, 19. 1. 20123, smo se odpravili v center Kralji ulice, kjer smo naredili intervju s tamkajšnjo zaposleno o temi brezdomstva.

Kaj je najpogostejši vzrok za brezdomstvo? Menim, da zgolj enega vzroka ni. Pogost vzrok sta družinsko nasilje in revščina v kombinaciji s socialno izključenostjo že predhodnih generacij. Brezdomni ljudje so pogosto posamezniki brez socialne in čustvene podpore staršev oziroma bližnjih. Definicijo vzroka brezdomstva pogosto povezujemo z jemanjem drog, vendar po večini ni tako, saj se pri nekaterih uživanje le - teh pojavi kot posledica brezdomstva.

71

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker