Aškerčevi asi 2022-23

V SEBINA

BILI SO NAŠI .................................................……….……............. 7

RAZMIŠLJAMO S SVOJO GLAVO..........................…….....…23

STRPNOST......................................................................................43

POEZIJA............................................................................................ 56

DEJAVNI SMO................................….....................................…...61

KDO SEM, KAJ POČNEM............................................……........ 76

ROPOTARNICA............................................................................. 89

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker