Aškerčevi asi 2022-23

STRPNOST

Mednarodni dan strpnosti - Dan za strpnost in prijateljstvo, 16. November 2023

Dijakinje in dijaki prvih, tretjih in četrtih letnikov so tudi letos sodelovali v projektu Izobraževalnega centra Eksena » Mednarodni dan za strpnost in prijateljstvo «. Tema letošnjega projekta je bila »LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE«. Na delavnicah, ki so jih izvedli skupaj z mentorji pri urah angleščine, filozofije, sociologije in na razredni uri, so se pogovarjali o tej zelo pomembni temi. Izrazili so svoje mnenje o strpnosti, jezi, strahu, pomenu prijaznosti in lepe besede, ki ju namenimo drug drugemu ter zakaj so te vrednote tako pomembne za vse nas. Nastali so zanimivi zapisi in likovni izdelki, ki so objavljeni na šolski oglasni deski. Vabim vas, da se ustavite in preberete, kaj menijo vaši vrstniki, in razmislite, kako lahko pripomoremo k strpnejši družbi. Urša Žen, mentorica DS GAA

43

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker