Aškerčevi asi 2022-23

Ljubezen je postala odnos »daj, kolikor ti dam«. Zaveda se, da lahko tak sistem dopušča veliko mero nekonformizma. Pa vendar pravi, da je ljubezen v današnji zahodni družbi obroben pojav, ker se načelom današnje družbe lahko uprejo samo redki nekonformisti. Tisti, ki se resno zavzemajo za ljubezen kot edini racionalen odgovor na problem človeškega obstoja, morajo torej priti do sklepa, da so potrebne temeljne spremembe družbene strukture. Fromm je prepričan, da bi moral družbeno - ekonomski stroj služiti človeku in ne obratno. Človekove ljubeče narave pa ne smemo ločiti od njegovega obstoja. Če je ljubezen edini zdrav in zadovoljiv odgovor na problem človeškega obstoja, potem mora vsaka družba, ki sorazmerno izključuje razvoj ljubezni, propasti zaradi svojih protislovij s temeljnimi potrebami človeške narave, je prepričan filozof. Knjigo zaključi z mislijo, da verjetje v ljubezen kot družbeni pojav pomeni racionalno vero, ki temelji na vpogledu v samo naravo človeka. Ljubezen je po Frommu edini izhod iz kapitalistične in potrošniške družbe. Ravna se po načelu »Najprej imej rad sebe, šele nato lahko ljubiš nekoga d rugega«. Sklep

Menim, da je Erich Fromm eden največjih psihoanalitikov in filozofov moderne dobe. Njegova dela (še posebej Umetnost ljubezni ) ostajajo aktualna tudi po več kot 60 letih od nastanka. Mislim, da so danes še bolj aktualna kot v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V svojih delih avtor spretno prepleta psihoanalizo družbe in doda filozofske trditve, ki so namenjene premisleku. Fromm noče, da mu slepo verjamemo, temveč od nas pričakuje kritičnost. Svoje misli predstavlja preprosto in razumljivo, a nikoli ničesar ne poenostavlja. Na svoj način predstavi problematiko človeka in sveta ter ponudi rešitev. Frommovo pisanje se mi zdi zelo berljivo, jasno in lahko razumljivo. Kot glavno problematiko izpostavi ljubezen do sebe. Ne kot arogantno in egocentrično, ampak kot skrb zase. Jernej Kovačič, 4. a

Kaja Siard, 4. a

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker