Aškerčevi asi 2022-23

Koncentracija Ker smo brez samodiscipline, smo tudi brez koncentracije, ki je pogoj za obvladanje katere koli umetnosti. Fromm pravi, da sta za to kriva potrošništvo in hiter način življenja. Težko smo sami s sabo, težko sedimo mirno, ne da bi medtem govorili ali počeli kaj z rokami. Potrpežljivost Prav tako nimamo potrpežljivosti. Potrošniški svet je vse hitrejši, izdelujemo stroje, ki delajo vse hitreje, ves čas potujemo z letali, da bi prihranili čas. Hkrati pa ne vemo, kaj s tem časom, ki ga prihranimo, početi, razen da ga nekako »zabijemo«. Kdor hoče umetnost ljubezni dobro obvladati, se mora v svojem življenju privaditi disciplini, koncentraciji in potrpežljivosti. Vsi ti dejavniki nam pomagajo biti samostojni. Ker če se na drugega človeka navežemo zato, ker ne znamo stati na lastnih nogah, nam on ali ona morda reši življenje, ampak ta odnos ni ljubezenski odnos. Premagovanje narcizma Zato da človek ljubi, je še posebno pomembna sposobnost premagovanja narcizma. Narcistično usmerjen je tisti človek, ki doživlja kot resnično samo tisto, kar obstaja v njem samem. Nasprotje narcizma je objektivnost. Narcističen človek v zunanjem svetu vidi simbole svojega notranjega sveta. To se nam dogaja, kadar sanjamo. V svojih sanjah uprizarjamo dogodke, ki so izraz naših želja in bojazni. Dokler spimo, je svet sanj prav tako resničen kot svet resničnosti. Zmožnost objektivnega mišljenja je v razumu, ki izvira iz skromnosti. Objektivni smo lahko šele takrat, ko se odpovemo vsem svojim željam po vsevednosti in vsezmožnosti. Ker je ljubezen odvisna od tega, da je v nas čim manj narcizma, od nas zahteva, da gojimo skromnost, objektivnost in razum. Vera Če hočemo ljubiti, moramo tudi verovati. Fromm razlikuje med racionalno in iracionalno vero. Iracionalna vera pomeni, da človek sprejme nekaj za resnično samo zato, ker pravi tako kakšna avtoriteta ali je to mnenje večine. Racionalna vera pa je zasnovana na neodvisnem prepričanju, ki temelji na lastnem ustvarjalnem opažanju in mišljenju. Za vero so potrebni pogum, zmožnost tveganja in pripravljenost, da sprejmemo bolečino in razočaranje. Ljubezen zahteva od človeka pogum, da nekatere vrednote oceni za vredne vse pozornosti, potem pa se odloči in zanje tvega vse. Kapitalistična družba in ljubezen Fromm meni, da so načela današnje kapitalistične družbe v takšnem nasprotju z ljubeznijo, da »normalno življenje« in ljubezen nista več združljiva.

24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker