Aškerčevi asi 2022-23

RAZMIŠLJAMO S SVOJO GLAVO

Kako se naučiti ljubiti?

Erich Fromm Erich Seligmann Fromm (1900 – 1980) , nemški filozof, psihoanalitik in sociolog, se je v svetu, ki je vedno bolj mehaniziran in kibernetiziran, boril za ohranitev človeškega duha, smisla življenja, za preprečitev razpada družbe in je neutrudno opozarjal na destruktivne posledice kapitalizma in potrošniške miselnosti. V delu Umetnost ljubezni , ki je prevedeno tudi v slovenščino, ugotavlja, da je življenje sodobnega človeka podrejeno ekonomskim zakonitostim, človek pa vse bolj postaja sredstvo in ne cilj. Celo ljubezen

vse bolj razumemo v kategorijah ponudbe in povpraševanja – kot dajanje in sprejemanje prijetnosti. Nič čudnega ni, da so v svetu, v katerem se vse meri z materialnim uspehom, ljudje, ki znajo ljubiti, le še izjema, ljubezen sama pa je postala obroben pojav. A ljubezni se je, nas prepričuje avtor, mogoče naučiti. Fromm meni, da moramo ločiti med ljubeznijo in občutkom zaljubljenosti, saj je po njegovem ljubezen umetnost, ne zgolj občutek. Sprašuje se, ali se je umetnosti sploh mogoče učiti kako drugače kot z vajo. Bralce, ki pričakujejo, da bodo v knjigi našli preprosta navodila za to, kako ljubiti, opozarja, da bodo nad njo razočarani, saj so za umetnost ljubezni potrebni disciplina, koncentracija, potrpežljivost, premagovanje narcizma pa tudi racionalna vera in pogum. Disciplina Fromm izhaja iz tega, da je za prakso vsake umetnosti potrebna disciplina. Nikoli ne bomo obvladali nečesa, s čimer se ukvarjamo samo takrat, kadar se nam ljubi. V takšnem primeru lahko to postane prijetna prostočasna dejavnost, vendar nikoli ne bomo postali mojstri. Poudari, da gre za disciplino v vsem človekovem življenju. Sodobni človek pa zunaj dela nima samodiscipline, ker svoj prosti čas preživlja s »počivanjem«. Takšni smo, ker porabljamo energijo za cilje, ki niso naši.

23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker