Aškerčevi asi 2022-23

Kateri predmet ti je bil najmanj všeč oziroma kateri predmet ti je povzročal največ težav? Zagotovo fizika nikoli ni bila moj najljubši predmet. Upala bi si trditi, da sem bolj družboslovni tip človeka, zato me pravzaprav niso zanimali predmeti, kot so biologija, kemija, fizika, m atematika, vendar mi je bila fizika zagotovo najtežja - nekako si nisem znala predstavljati snovi. Poskušala sem različne metode, od sprotnega dela, kvizov, učenja skozi naloge, prebiranja različnih učbenikov, pa vseeno nisem razumela, za kaj gre. Imela pa sem veliko srečo, namreč najboljša prijateljica je izrazita naravoslovka, ki ji te stvari ležijo, in z njeno pomočjo ter razlagami mi je uspelo - na koncu sem presenetila še samo sebe. Kakšen se ti je zdel tvoj razred? Naš razred je bil v 1. letniku dokaj velik in izjemno problematičen. Spomnim se, da mi je šlo veliko sošolk na živce, saj so imele izredno nespoštljiv odnos do profesoric. Razumljivo in jasno mi je, da so to leta, ko se radi upiramo starejšim, vendar pa je mene to izredno motilo. Tako sem s e na razrednih urah večkrat postavila na stran profesoric, ko so se sošolci pritoževali nad - zame neutemeljenimi - zadevami. Vedno sem bila rada pravična in vsi so dobro vedeli, da se bom postavila na stran "pravega". Na prehodu v 2. letnik se je naš razred zmanjšal in postali smo bolj povezani. Imeli smo se super (seveda so bili boljši in slabši časi), vendar pa sem z večino ohranjala profesionalen odnos, z ožjo skupinico pa navezala tesnejše prijateljske stike. Ko je bilo treba, smo stopili skupaj in to se mi zdi najpomembnejše. Če bi dobila priložnost, da bi izbrala srednjo šolo še enkrat, bi izbrala enako? Da. Zdi se mi, da nam vsaka srednja šola preda podobno znanje in enako osnovo. Odvisno je od posameznika. Pri tej gimnaziji mi je bilo všeč, da je majhna in se lahko vse zmeniš. Bilo mi je malo žal, da se je to obdobje mojega življenja končalo, saj sem se, še posebej v četrtem letniku, res povezala s profesorji in vrstniki. Ko sem prišla na faks, sem šele opazila, kako pogrešam bližino s profesorju, na faksu tega res ni. Kako si se pripravljala na maturo? Za maturo sem poleg obveznih predmetov izbrala psihologijo in umetnostno zgodovino. Pomagalo mi je predvsem to, da sem med leti sodelovala in skušala čim bolj pozorno poslušati. Teorijo predmetov sem se učila od februarja, marca, prakso pa mesec pred maturo, vendar je to odvisno od posameznika in predmeta, zato ne jemlji tega kot nasvet!

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker